Informujemy, że przedszkole będzie pełniło dyżur wakacyjny wyłącznie dla wychowanków naszego przedszkola w terminie  od  01.07.2024 r.  do 09.08.2024 r.

Placówka dysponować będzie
50 miejscami + 25 miejsca z listy rezerwowej.

O przyjęciu na dyżur będzie decydować

  • praca obojga rodziców
  • kolejność zgłoszeń.

TERMIN ZAPISU: od  06.05.2024 r. (poniedziałek) od godz. 8:00 do 10.05.2024 r. (piątek) do godz.15:00 lub do wyczerpania miejsc.

W celu zapisania dziecka na dyżur należy wypełnić formularz zgłoszenia znajdujący się na naszej stronie, podając: imię i nazwisko dziecka, PESEL, termin od-do, e-mail rodzica/opiekuna, informacje o pracy rodziców, nazwę grupy do jakiej obecnie uczęszcza dziecko, godziny pobytu dziecka w przedszkolu, telefon kontaktowy.

Informujemy, że w okresie dyżuru wakacyjnego będą organizowane grupy mieszane prowadzone przez nauczycieli naszego przedszkola, ale niekoniecznie prowadzących daną grupę w czasie roku szkolnego.

Prosimy rodziców o przemyślaną deklarację pobytu dziecka w przedszkolu podczas dyżuru wakacyjnego.

Brak usprawiedliwienia nieobecności dziecka w okresie dyżuru wakacyjnego będzie skutkowało skreśleniem z listy.

zapisy zostały zakończone

0tygodni0dni0godzin(y)0minut(y)0sekund(y)

wsparcie IT – Aspers.pl